Vores værdier

Respekt | Samarbejde | Kreativitet | Glæde | Kvalitet

Vi anser motivation, engagement og involvering som en givende forudsætning for at løfte og videreudvikle foreningens opgave / formål.

Respekt

 • Vi værdsætter og anerkender hinanden. Vores dialoger og kommunikation er kendetegnet ved tolerance, åbenhed og ærlighed.
 • Vi anser gensidig respekt for hinandens civile job og skole som naturlig i tilrettelæggelse af arbejde og opgaver.
 • Vi anser gensidig respekt som en selvfølge. Det kommer også til udtryk i disciplin over for opgaver og overholdelse af prøver – og mødeaftaler.

Kreativitet

 • Vi anser det kreative arbejde som bærende.
 • Vi anser det kreative felt som synligt og aktivt. Med det kreative felt forstår vi alle/alt, der vedrører tilblivelse af en forestilling og alle andre kreative processer.

Kvalitet

 • Vi tilstræber at løse opgaver med højest mulig kvalitet. Ved kvalitet forstås, at opgaverne søges løst på bedst mulig måde og lever op til de idealer, vi arbejder ud fra.
 • Vi arbejder på at skabe forestillinger inden for forskellige genrer.

Samarbejde

 • Vi anser samarbejde som kernen for succes.
 • Vi anser samarbejde mellem ”unge” og ”gamle” for givende og udviklende i bestræbelse på at skabe varieret teater og andre udfoldelser.
 • Vi anser samarbejde for det felt, hvor vi hver især både giver og tager i bestræbelser på det bedst mulige resultat.

Glæde

 • Vi lægger vægt på at styrke venskab og sammenhold. Vi anerkender venskab og sammenhold som et bærende element i sig selv, der kan opveje hårdt arbejde med øvning og forestillinger.
 • Vi lægger vægt på fællesskabet og det at lære af og interessere os for hinanden.